Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายบุญตา ศิริจันทร์

นายบุญตา ศิริจันทร์

แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 2 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

แผนที่ตั้ง

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

pll_number_of_visitor 13 ครั้ง pll_posted_date 12 พ.ค. 2565

pll_number_of_visitor 10 ครั้ง pll_posted_date 12 พ.ค. 2565

pll_number_of_visitor 9 ครั้ง pll_posted_date 12 พ.ค. 2565

pll_number_of_visitor 7 ครั้ง pll_posted_date 12 พ.ค. 2565
ขาวประชาสัมพันธืวันที่ 26 เมษายน 2565

ขาวประชาสัมพันธืวันที่ 26 เมษายน 2565

pll_number_of_visitor 10 ครั้ง pll_posted_date 26 เม.ย. 2565
ขาวประชาสัมพันธืวันที่ 25 เมษายน 2565

ขาวประชาสัมพันธืวันที่ 25 เมษายน 2565

pll_number_of_visitor 11 ครั้ง pll_posted_date 26 เม.ย. 2565

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

กำลังแรงงานไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม 2565)

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 11 ส.ค. 2565

กำลังแรงงานไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม 2564)

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 18 พ.ค. 2564
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP