Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายบวร ดรุณสนธยา

นายบวร ดรุณสนธยา

แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 2 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

แผนที่ตั้ง

ประกาศ

ประกาศ

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

กำลังแรงงานไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 24 ก.พ. 2563
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP