Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

แบนเนอร์ สไลด์

แผนที่ตั้ง

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

pll_number_of_visitor 25 ครั้ง pll_posted_date 12 พ.ค. 2565

pll_number_of_visitor 17 ครั้ง pll_posted_date 12 พ.ค. 2565

pll_number_of_visitor 18 ครั้ง pll_posted_date 12 พ.ค. 2565

pll_number_of_visitor 13 ครั้ง pll_posted_date 12 พ.ค. 2565
ขาวประชาสัมพันธืวันที่ 26 เมษายน 2565

ขาวประชาสัมพันธืวันที่ 26 เมษายน 2565

pll_number_of_visitor 17 ครั้ง pll_posted_date 26 เม.ย. 2565
ขาวประชาสัมพันธืวันที่ 25 เมษายน 2565

ขาวประชาสัมพันธืวันที่ 25 เมษายน 2565

pll_number_of_visitor 18 ครั้ง pll_posted_date 26 เม.ย. 2565

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP