Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

หมายเหตุ: ดูวิธีการใช้งานแผนที่ และวิธีการกำหนดค่าภาษาของเครื่องผู้ใช้งาน

 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่

ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑

 

อัตราค่าจ้าง 308 บาท 3 จังหวัด

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดยะลา

จังหวัดปัตตานี

 

อัตราค่าจ้าง 310 บาท 22 จังหวัด

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดตรัง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดลำปางลำพูน

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดกำแพง

จังหวัดเพชรพิจิตรอุทัยธานี

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดตาก

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดแพร่

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดระนอง

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดชุมพรหนองบัวลำ

จังหวัดภูสตูล

 

อัตราค่าจ้าง 315 บาท 21 จังหวัด

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดนครสวรรค์สระแก้ว

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดนครพนม

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดเลย

จังหวัดโสธร

จังหวัดพะเยา

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดน่าน

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดอ่างทอง

 

อัตราค่าจ้าง 318 บาท 7 จังหวัด

จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดนครนายก

จังหวัดกาฬสิน

จังหวัดปราจีนบุรี

 

อัตราค่าจ้าง 320 บาท 14 จังหวัด

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสระบุรีอยุธยา

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดตราด

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดกระบี่

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดพังงา

 

อัตราค่าจ้าง 325 บาท 7 จังหวัด

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

อัตราค่าจ้าง 330 บาท 3 จังหวัด

จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดระยอง

 

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง

เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๙) เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑

โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

TOP