Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

การตรวจพื้นที่เพื่อประเมินสภาพแวคล้อม และประเมินคุกคามด้านความมั่นคง ในพื้นที่ จว.อจ ด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง

pll_content_description

TOP