Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

pll_content_description

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
จำนวน 5 อัตรา
สมัครได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 – 6 กรกฎาคม 2564 ในเวลาราชการ
รายละเอียดตามหนังสือด้านล่าง 👇👇
 
TOP