Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

วันคล้ายวันสวรคตพระบาทสมด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

pll_content_description

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖ต เวลา ๙.๐๐ น น. นายบวร ดรุณสนธยา แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึเนื่องในวันคล้ายวันสวรคตพระบาทสมด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราขานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี

 

TOP