Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

วันล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

pll_content_description

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘๓๐ น. นายบวร ดรุณสนธยา แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี

 

 

TOP