Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565

pll_content_description

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายบวร ดรุณสนธยา แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายโกเศศ สมคิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมพนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565 เพื่อให้บริการ และให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มาร่วม โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนลือวิทยาคม บ้านลือ หมู่ที่ 8 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

TOP