Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำงบประมาณ ๒๕๖๔

pll_content_description

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบวร ดรุณสนธยา แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายโกเศศ สมคิด นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางวรรณิภา นักธรรม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ลงพื้นที่ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี

TOP