Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

กำลังแรงงานไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม 2564)

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 18 พ.ค. 2564

กำลังแรงงานไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 16 ก.พ. 2564

กำลังแรงงานไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 24 ก.พ. 2563
TOP