Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

พิธียกพระนพปฎลสุวรรณฉัตรประดิษฐานพระเมรุมาศ ...

Mol-Thailand

กิจกรรม 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ...

Mol-Thailand

กิจกรรม ปั่นเปิดเมืองอำนาจเจริญเมืองจักรยาน (ปั่นเพื่อแม่) ...

Mol-Thailand

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดอำนาจเจริญ ...

TOP